I am now accessing as a :

Government Of Assam Nagaon District

Deputy Commissioners Prior and Post Indepenedance

 • Sl.No.

  Name

  Date of joining

  1

  R. R. KHAUND, ICS

  15-08-1947

  2

  A. M. DAM, ACS

  17-09-1948

  3

  A. N. KIDWAI, ICS

  14-05-1949

  4

  M.N. GOSWAMI, IAS

  07-12-1950

  5

  N. N. CHAKRAVARTY, ACS

  24-04-1951

  6

  E. H. PAKYNTEIN,IAS

  23-03-1952

  7

  S. M. RAHMAN, ACS

  09-06-1955

  8

  H. M. BORA, ACS

  10-05-1957

  9

  S. M. L. BHATNAGAR, IAS

  20-03-1958

  10

  M. AHMED, IAS

  21-04-1959

  11

  J. AHMED, IAS

  28-10-1959

  12

  RAMESH CHANDRA,IAS

  18-08-1960

  13

  S. J. DAS, IAS

  22-09-1961

  14

  R. S. PARAMASHIVAN, IAS

  24-11-1962

  15

  C. R. KRISHANMURTY, IAS

  28-04-1963

  16

  R. V. LYNGDOH, IAS

  02-05-1965

  17

  E. S. PARTHASARATHY,IAS

  19-10-1967

  18

  C. D. TRIPATHI, IAS

  09-06-1969

  19

  S. GOSWAMI, IAS

  02-02-1973

  20

  N. N. MURKHERJEE, IAS

  02-01-1974

  21

  D. K. GANGOPADHAYA, IAS

  16-11-1974

  22

  R. DUTTA, IAS

  02-08-1976

  23

  N. K. CHOUDHURY, IAS

  07-09-1978

  24

  J. M. GOHAIN, IAS

  11-04-1979

  25

  S. KHABILAN, IAS

  12-01-1981

  26

  S. K. TIWARI, IAS

  19-11-1982

  27

  S. CHATTERJEE, IAS

  16-03-1983

  28

  C. BABU RAJEEV, IAS

  03-09-1983

  29

  J. KHOSLA, IAS

  26-08-1985

  30

  U. N. BHUYAN, IAS

  14-01-1986

  31

  S. C. DAS, IAS

  16-01-1989

  32

  P. L. BHUYAN, IAS

  28-08-1989

  33

  J. N. SHARMA,IAS

  12-11-1990

  34

  DR. B. K. GOHAIN, IAS

  20-09-1991

  35

  J. P. SAIKIA, IAS

  11-06-1992

  36

  P. BASUMUTARY, IAS

  02-05-1994

  37

  M. DAS, IAS

  16-12-1994

  38

  S. ABBASI, IAS

  17-06-1996

  39

  N.K. CHETIA,IAS

  03-04-2001

  40

  PRATEEK HAJELA, IAS

  25-07-2001

  41

  Dr. J.B. EKKA, IAS

  06-10-2005

  42

  DR. J. BALAJI, IAS

  05-06-2006

  43

  SHRI MANISH TAHAKUR,IAS

  05-02-2010

  44

  DR. M. ANGAMUTHU,IAS

  20-09-2010

  45

  Dr. P. ASHOK BABU,IAS

  06-01-2012

  46

  SMTI MONALISA GOSWAMI,IAS

  27-11-2014

  47

  ADIL KHAN, IAS

  25-03-2016

  48

  SHAMSHER SINGH, IAS

  01-09-2016

  49

  BISWAJIT PEGU, IAS

  12-02-2018

  50

  Jadav Saikia, ACS

  21-01-2019

  51

  Mrs. Kavitha Padmanabhan, IAS

  31-08-2020

  52 Nisarg Hivare 12-11-2021