I am now accessing as a :

Government Of Assam Nagaon District

District Agricultural Office:Details of contact number of Officials

Details of contact number of Officials under the District Agricultural Officer, Nagaon

Sl No

Name of Officer

Designation

Contact Number

Mail ID

1

2

3

4

5

1

Debeswar Pangging

District Agril. Officer, Nagaon

9435353143

daonagaon@gmail.com

2

Nitai Ch. Das

Asstt. Director of Agriculture (DL)

9435166054

nitaichandradas@gmail.com

3

Ashok Sarma Khound

Asstt. Director of Agriculture (DL)

 9706156190

 

4

Arun Hazarika

Asstt. Director of Agriculture (DL)

7086309776

 

5

DipakBarhoi

Sub-Divisional Agril. Officer (HQ)

9435383677

 

6

Tarun Hazarika

Sub-Divisional Agril. Officer (Jute)

9435068880

hazarikatarun2@gmail.com

7

Rajani Saikia

SDAO, (info),

9401271695

 

8

Bimala Pd. Dewri

SDAO, Raha

9435291736

michaeldeurisdo@gmail.com

9

Rabijit Dutta Choudhury

SDAO (CC & TC)

9435175804

 

10

Nikhil Narayan Baruah

i/c SDAO, Kaliabor

8638861417

 

11

Bhabani Kr. Nath

Sr. ADO,(Marketing)

9435367405

 

12

LalitaBaruah

Sr. ADO (PP), Nagaon

9270134495

 

13

Bhadra Kumar Borah

Sr. ADO, Nagaon

7002558795

 

14

Khirod Sarma

Sr. ADO (Agro), Nagaon

9435369711

 

15

Dilip Kumar Bora

Sr. ADO, Nagaon

9435165421

 

Sub-Divisional Agril. Office, Nagaon

Sl No

Name of the A.D.O. with contact Number

Name of Agril. Exten. Aasstt. (AEA)

Name of the area

contact number

Mail ID

1

Sri Dilip Kr. Bora,

i/c Senchowa

Cont. No. 9435165421

1.Sri Kamal Mahanta

Itapara

8761837666

 

2.Sri Nipul Hazarika

Laugaon

9435319832

3.Sri Shyam Sing

Dimaruguri

9706418317

4.Sri Biswadev Sarma

Niz Dimow

9435539960

2

Sri Rakibul Faruque

ADO, Chamuagaon

Cont. 9401839090

callmeraki@yahoo.com

1.Sri Robin Deka

Niz Dhing

9957323921

 

2.Sri N. Zaman

Saharia

9954988112

3.Sri Anju Kalita

Lahkar

9854321398

4. Sri M. Talukdar

Kandhulumari

9706643421

3

Sri Dilip Kr. Bora,

i/c ADO, Teliabebejia

 

1.Sri M. Bordoloi

Tinsukia

9678501013

 

2.Sri Dilip Kr. Das

Meheripar

8721897125

3.Sri A. Rafique

Singia

9678282282

4.Sri Anil Das

Kacharigaon

9957401541

4

Sri Rakibul Faruque

i/c ADO, Chakalaghat

 

1.Sri Nirmal Nath

Gosaibori

9854865298

 

2.Sri Abdus Sattar

Shillongani

9854750936

3.Sri Mandira Katoki

NizHatichung

9435315327

4.Sri Biman Bora

Raidongia

7399512805

5.Sri Bipin Hazarika

Majjajari

9706990538

6.Sri Ramani Mohan Das, A.I

I/c Kujidah

7086562513

5

Sri Bhadra Kumar Borah,

i/c ADO, Dagaon, 9435395259

1.Md. Anowarul Hoque

Kandhulimari

8011180479

 

6

Sri AshimNath,

ADO, Batadrava,9957542626

1.Sri Jitu Kr. Saikia

Sonarigaon

9954988112

 

2.Sri Dilip Kr. Das

Borbheti

9854321398

3. Sri Lakhi Pd. Deuri

Soruhisa

9706643421

4.Md. Abul Kachem

Tuktuki

7035110447

7

Sri Dibya Jyoti Deka

ADO, Deodhar

Cont. No.9435222297

ID:dibyajyoti58@gmail.com

1.Sri Kalyan Baruah

Borpathari

9435319711

 

2.Sri Krishna Kamal Bora

Bengenaati

9435417255

3.Sri Hem Kanta Bora

Morikolong

9401471858

4.Sri Hari Narayan Goswami

Deurigaon

9435597664

5.Sri Mukul Nath, AAI

I/c Jalah

9435317464

8

Sri Tapan Brahma,

 ADO, Baluchar,9435599967

1.Sri Mubarak Hussain

Baralimari

9435655101

 

2.Sri Hazrat Ali

Balikatia

9957597486

9

Sri Suruj Saikia,

ADO, Nonoi, .9854524311

1.Sri Karuna Borua

Nagosaikhat

9707214905

 

2.Sri Loknath Saikia

Singia I/C Nibukali

9577617288

3.Sri Ashok Saikia

Uriagaon

8724896957

Sub-Divisional Agril. Officer, Kaliabor

Sl No

Name of the A.D.O. with contact Number

Name of Agril. Exten. Aasstt. (AEA)

Name of the Area

contact number

Mail ID

1

3

4

5

6

7

1

Sri Chura Moni Dhakal

ADO, Hatbor

Cont. No. 9401139339,

cmdhakal2@gmail.com

1.Sri Gopal Sarma

Noltali

9559820169

 

2.Sri Monoj Bhagawati

Hatibandha

9435710135

3.Sri Ubaidur Rahman

Silghat

9707934768

2

Dr.Khanindra Ratna Barman

ADO, Nangalldhowa

Cont. 9435381180

1.Sri Bimal Barua

Hatipara

9435502172

 

2.Sri Dinesh Bora

Fakali

9435479454

3.Sri Azgar Ali Bhutto

Nangalldhowa

9435795116

4. Sri Abdul Awal

Kochgaon

9706244358

3

Sri Sandeep Bhuyan

ADO, Puranigudam

Cont. 9435146253

sandeepbhuyan7@gmail.com

1.Sri Raja Sarma

Puranigudam

9854120203

 

2.Sri Latumpni Sarma

Chapanala

9435368065

3.Sri Babul Bhagawati

Haluagaon

8638185863

4.Sri Buddha Kr. Nath

Ahomgaon

9957628659

5.Sri Ab. Basar

Udmari

9435316979

4

Sri Ashim Pathak

ADO, Ambagan

Cont. 9435180199

ashimpathakdeej@gmail.com

1.Sri Tapash Sarkar

Pub Swaloni

9435471407

 

2.Bolin Deka

Pub Lorimukh

9854275994

3.Taijal Islam

Singimari

9435423507

5

Sri AnjanBarua

ADO, Jakhalabandha

Cont.No. 9957512294

1.Sri Tankeswar Bora

Jakhalabandha

9435437244

 

 

 

2.Sri Mukti Nath Sarma

Chatial

9085885838

3.Lakhi Bhagawati

Rangoloo

9613478776

6

Sri Mayur Baruah

 ADO, Borbhagia

Cont.9435713856

1.Sri Jayanta Basumatary

Panigaon

9864590792

 

 

 

2.Sr Saitanya Swargiary

Uguri

8011178502

 

7

Dr. Imdad Hussain Thakuria

ADO, Rupahi

Cont. 9435594672

ashimpathakdeej@gmail.com

1.Sri Purnananda Debnath

2.Sri Ibrahim Ali

3.Sri Promod Bora

4.Sri Keshab Bora

Geruamukh

Rupahi-II

SutarPanigaon

Bajiagaon

9706482764

9435367344

9854556533

9864862158

 

 

 

 

8

Dr. Imdad Hussain Thakuria

i/c ADO, Samaguri , 9706056050

imdadht2@gmail.com

 

1.Sri Upen Bora

2.Sri Durgeswar Dadhara

3.Sri Aban Talukdar

4.Sri Bhupen Bora

Gotanga

Kuhumtoli

Auniati Satra

Missa

8753941719

9954364072

9864389175

9935395585

 

Sub-Divisional Agril. Office ,Raha

1

Sri Madhumita Kalita

ADO, Chaparmukh

Cont. No. 9678760598

1.Sri Sarat Dewri

Amsoi

8753014409

 

2.Sri Rajat Bora

Bamunijan

9954890637

3.Sri Budhin Das

I/c Jukuta

I/c Amtola

I/c Magurgaon

9954695858

2

Sri Ilius Hussain Siddique

ADO, Kampur

Cont. 7086802404

1.Sri DipakSaikia

Changchuki

9401518036

 

2.Sri BipulBhuyan

TeliaAti

7896940611

3.Sri Somdeo Hazarika

Deurigaon

8761886515

4. Sri Arun Nath

Kampur town

9401025948

5.Sri Bhagya Bora

Gerjaipam

9435573550

3

Miss Binita Barman

ADO, Barapujia

Cont. 9435065467

binitabarman123@gmail.com

1.Sri Babul Baruah

Phulaguri

I/c Pub Salmora

I/c Katahguri

9854219037

 

2.Sri Hiren Nath

Ghahi

9678447391

4

Sri Rukheswa rTimung,

ADO, Kachua

Cont.8724962983

rukheswart@ gmail.Con

 

1.Sri Alok Bhuyan

Bokulguri

9957022402

 

2.Sri Pradip Bora

Longjap

9954818146

3.Sri Lila Bora

Saibukgaon

9435538001

4.Sri Rafiqul Islam

Atigaon

I/C KachuaTiniali

9957859942

5.Sri Aftabuddin Ahmed

Juripar

9859757826

6.Sri Bhaben Baruah

Rajagaon

9435652168

5

Mostakim Hussaim ,

ADO, Raha

Cont. 9864017640

mostakimhussaim @yaho Co in

 

1.Sri Palin Das

I/c Raha

9435651732

 

2.Sri Nareswar Sarma

I/C Khaigar

9435362289

3.Padmeswar Bora

Bagalajan I/C Hariamukh

8724012112

4.Sri Chandra Saikia

Malankata I/C Chaparmukh

9401442287

2.Sri Grin Kalita

Dighalijhar

9854171516

 

3.Md. Ali Choudhury

Sirang Pathar

9435691927